Kasteelstraat 7   8340 Moerkerke-Damme

De Heerlijkheid van Moerkerke

Home

De Eigendom van deze Heerlykheid is, na dat het oud en adelyk geslacht, 't welk den Naam van Moerkerke voerde, daar van langen tyd in bezit was geweest, door de Dochters overgegaan aan het Geslacht van Praat.

Die van Moerkerke waren door huwelyken vermaagschapt aan de Geslachten van Schoten, Vilain, la Barre, en andere voornaame Stammen.

Op het jaar 1400. leest men van eenen Kolard van Moerkerke Heer van Merkem, die in dit Dorp begraven is; en in den open Brief van Joan van Nevele Kastelein van Brugge, gedagtekent in het jaar 1209. word van Boudewyn van Moerkerke melding gedaan.

Uit die van het Geslacht van Praat heeft zich onder anderen vermaard gemaakt Servaas van Praat die de eerste Wreeker geweest is van den Moord in 1127. aan Karel den Goeden gepleegt.

Naderhand is de voorsz. Heerlykheid gekoomen aan Lodewyk van Male, en door hem geschonken aan Lodewyk, zynen natuurlyken zoon, die met Maria van Ghistelle, Vrouwe van Zueveghem, en Roosebeke, en Dochter van den Heer van Ghistelle, trouwde.

Eindelyk verviel zy aan Lodewyk van Vlaandre, een Man, ten tyde van Keizer Karel den V. zeer vermaard, en, na dat deze zonder kinderen gestorven was, aan François Thesart, Ridder der Koninglyke Orde, in Vrankryk, Heer van Essars, en Baanderheer van Tournebeu.

 

(Verheerlykt Vlaandre, Eerste deel, MDCCXXXV, vertaling uit het Latijn, uit Flandria Illustrata van A. Sanderus, 1641)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kasteel van Moerkerke is vandaag eigendom van de N.V. ‘Heerlijkheid van Moerkerke’.

 

Om de geschiedkundige achtergrond van de Heerlijkheid en het kasteel te onderzoeken is er een ‘werkgroep van Praet’ opgericht. Het is de bedoeling om op deze site onze bevindingen te plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wapens van Moerkercke en Van den Broeck boven de inkom van het kasteel

 

 

 

To contact us:

 

Phone: 09 2304009

E-mail: info@heerlijkheidvanmoerkerke.be